Thay đổi nơi ở có cần xin điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 27/06/2022

Thay đổi nơi ở có cần xin điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất? Không điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất có bị thu hồi giấy phép?

Tôi được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất khoảng 1 năm trước, giờ tôi muốn chuyển nơi cư trú thì có cần điều chỉnh nội dung giấy phép không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • Thay đổi nơi ở có cần xin điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT các trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:

   a) Chủ giấy phép thay đổi địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình);

   b) Chủ giấy phép đề nghị thay đổi quy mô hành nghề;

   c) Cơ quan cấp phép quyết định thay đổi quy mô hành nghề do chủ giấy phép không còn đáp ứng điều kiện hành nghề đối với quy mô hành nghề theo giấy phép đã được cấp.

   Theo đó, khi bạn chuyển nơi cư trú thì sẽ phải thực hiện thủ tục điểu chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

   Không điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất có bị thu hồi giấy phép?

   Theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư này việc thu hồi giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   a) Chủ giấy phép bị phát hiện giả mạo tài liệu, kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung của giấy phép;

   b) Tổ chức là chủ giấy phép bị giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố phá sản;

   c) Chủ giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các quy định của giấy phép;

   d) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

   đ) Giấy phép đã được cấp nhưng chủ giấy phép không thực hiện nghĩa vụ tài chính và không nhận giấy phép.

   Theo đó, việc bạn không điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn