Thành phần hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/06/2022

Thành phần hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ như thế nào? Thời hạn giải quyết và trả kết quả hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ được quy định như thế nào? Mong nhận được phản hồi!

  • Thành phần hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

   Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về thành phần hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ như sau:

   3. Thành phần hồ sơ

   a) Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép theo Mẫu số 07 Phụ lục IV của Nghị định này;

   b) Bản gốc giấy phép;

   c) Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax;

   d) Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ do chuyển nhượng; bản sao giấy phép xuất khẩu kèm tờ khai hải quan đối với trường hợp giảm số lượng nguồn phóng xạ do xuất khẩu; văn bản thông báo của cơ sở về việc chấm dứt sử dụng hoặc chấm dứt vận hành; văn bản xác nhận nguồn phóng xạ bị mất đối với trường hợp mất nguồn;

   đ) Các văn bản chứng minh các thông tin về nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong giấy phép đã cấp khác với thông tin về nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trên thực tế và cần hiệu đính.

   Thời hạn giải quyết và trả kết quả hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

   Căn cứ Khoản 5 Điều 31 Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn giải quyết và trả kết quả hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ như sau:

   5. Thời hạn giải quyết và trả kết quả

   a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

   b) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ và sửa đổi Giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc;

   c) Trường hợp không cấp sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ: Chậm nhất trong thời hạn quy định tại điểm b khoản này, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn