Quy định về lập Báo cáo phát thải của Người khai thác tàu bay trong quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/12/2022

Quy định  về lập Báo cáo phát thải của Người khai thác tàu bay trong quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng? Quy định về lập Báo cáo phát thải khí CO2 của các chuyến bay quốc tế không yêu cầu xác minh? Quy định về lập lập Báo cáo phát thải khí CO2 của các chuyến bay nội địa?

Mong anh/chị tư vấn!

  • Quy định về lập Báo cáo phát thải của Người khai thác tàu bay trong quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng?

   Mục 1.1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 22/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('6EE6A', '384862');" target='_blank'>Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về lập Báo cáo phát thải của Người khai thác tàu bay trong quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng như sau:

   Mục

   Nội dung

   Chi tiết

   1

   Thông tin người khai thác tàu bay

   1.a. Tên người khai thác tàu bay

   1.b. Chi tiết các thông tin liên lạc của người khai thác tàu bay

   1.c. Tên đầu mối liên lạc

   1.d. Quốc gia

   2

   Chi tiết tham chiếu Kế hoạch giám sát nhiên liệu

   2. Tham chiếu của Kế hoạch giám sát nhiên liệu làm cơ sở cho giám sát nhiên liệu của năm

   3

   Thông tin về tổ chức xác minh và báo cáo xác minh

   3.a. Thông tin về tên và liên lạc của tổ chức xác minh

   3.b. Báo cáo xác minh được tách rời với báo cáo phát thải của người khai thác tàu bay

   4

   Năm báo cáo

   4. Năm thực hiện giám sát nhiên liệu

   5

   Loại và khối lượng nhiên liệu tiêu thụ

   5.a. Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ theo từng loại:

   - JETA (tấn)

   - JET A1 (tấn)

   - JETB (tấn)

   - AvGas (tấn)

   Chú ý:

   - Nhiên liệu trên bao gằm cả nhiên liệu sinh học

   - Người khai thác tàu bay sử dụng CERT không báo cáo mục này.

   ....

   ....

   6.a. Tổng số chuyến bay quốc tế trong giai đoạn báo cáo

   Chú ý: Tổng (cộng các giá trị tại mục 7)

   ....

   ....

   7.a. Số chuyến bay quốc tế theo cặp quốc gia

   7.b. Số chuyến bay quốc tế theo cặp thành phố

   8

   Phát thải khí CO2 theo theo cặp quốc gia hoặc cặp thành phố

   8.a. Phát thải khí CO2 của các chuyến bay quốc tế theo cặp quốc gia

   8.b. Phát thải khí CO2 của các chuyến bay quốc tế theo cặp thành phố

   9

   Độ lớn của dữ liệu thiếu hụt (khoảng trống dữ liệu)

   9.a. % khoảng trống dữ liệu (làm tròn tới 0,1%)

   9.b. Lý do nếu % khoảng trống dữ liệu vượt quá mức cho phép

   10

   Thông tin tàu bay

   10.a. Danh sách loại tàu bay

   10.b. Nhận diện tàu bay theo mục 7 kế hoạch bay không lưu cho các chuyến bay quốc tế. Chỉ sử dụng mã định danh tàu bay của ICAO.

   10.c. Thông tin về tàu bay thuê

   10.d. Nhiên liệu tiêu thụ trung bình (AFBR) cho mỗi loại tàu bay tại danh sách 10.a (tấn/giờ lấy 03 (ba) số sau dấu thập phân)

   Chú ý: 10.d chỉ yêu cầu khi sử dụng phương pháp nhiên liệu tiêu thụ phân bổ theo giờ bay

   11

   Đủ điều kiện và sử dụng công cụ báo cáo và ước tính phát thải (CERT)

   11.a. Phiên bản CERT đã dùng

   11.b. Phạm vi sử dụng CERT

   12

   Khai báo nhiên liệu sinh học

   12.a. Loại nhiên liệu sinh học

   12.b. Tổng toàn bộ nhiên liệu sinh học khai báo theo loại nhiên liệu

   Thông tin về phát thải của loại nhiên liệu

   12.c. Giá trị vòng đời phát thải được phê chuẩn

   12.d. Lượng phát thải giảm được do dùng nhiên liệu sinh học

   Tổng lượng phát thải giảm được

   12.e. Tổng lượng phát thải giảm được do sử dụng nhiên liệu sinh học

   Chú ý: Từ 12.a đến 12.e không cần thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2026 hoặc đến khi Việt Nam có thông báo tham gia bù đắp CO2

   13

   Tổng phát thải CO2

   13.a. Tổng phát thải CO2 (trên cơ sở tổng nhiên liệu báo cáo tại mục 5, báo cáo theo đơn vị tấn)

   13.b. Tổng phát thải CO2 để tính bù đắp

   13.c. Tổng phát thải CO2 từ các chuyến bay quốc tế không yêu cầu tính bù đắp

   Hình từ Internet

   Quy định về lập Báo cáo phát thải khí CO2 của các chuyến bay quốc tế không yêu cầu xác minh?

   Mục 1.2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 22/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('6EE6A', '384862');" target='_blank'>Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về lập Báo cáo phát thải khí CO2 của các chuyến bay quốc tế không yêu cầu xác minh như sau:

   Mục

   Nội dung

   Chi tiết

   1

   Năm báo cáo

   1. Năm thực hiện giám sát phát thải

   2

   Thông tin người khai thác tàu bay

   1.a. Tên người khai thác tàu bay

   1.b. Chi tiết các thông tin liên lạc của người khai thác tàu bay

   1.c. Tên đầu mối liên lạc

   3

   Loại, khối lượng nhiên liệu tiêu thụ và phát thải

   3.a. Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ theo từng loại:

   - JETA (tấn)

   - JET A1 (tấn)

   - JET B (tấn)

   - AvGas (tấn)

   - Loại khác nếu có

   3.b. Lượng phát thải theo từng loại nhiên liệu

   3.c. Tổng phát thải năm báo cáo

   4

   Chi tiết nhiên liệu tiêu thụ

   4.a. Loại tàu bay (ICAO)

   4.b. Cặp sân bay (ICAO)

   4.c. Số chuyến bay

   4.d. Loại nhiên liệu sử dụng cho loại máy bay theo chặng bay

   4.đ. Nhiên liệu tiêu thụ

   4.e. % nhiên liệu sinh học (nếu có)

   4.g. Tổng nhiên liệu sử dụng

   Quy định về lập lập Báo cáo phát thải khí CO2 của các chuyến bay nội địa?

   Mục 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 22/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('6EE6A', '384862');" target='_blank'>Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về lập lập Báo cáo phát thải khí CO2 của các chuyến bay nội địa như sau:

   Mục

   Nội dung

   Chi tiết

   1

   Năm báo cáo

   1. Năm thực hiện giám sát nhiên liệu

   2

   Thông tin người khai thác tàu bay

   1.a. Tên người khai thác tàu bay

   1.b. Chi tiết các thông tin liên lạc của người khai thác tàu bay

   1.c. Tên đầu mối liên lạc

   3

   Loại, khối lượng nhiên liệu tiêu thụ

   3.a. Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ theo từng loại:

   - JETA (tấn)

   - JET A1 (tấn)

   - JETB (tấn)

   - AvGas (tấn)

   - Loại khác nếu có

   3.b. Lượng phát thải theo từng loại nhiên liệu

   3.c. Tổng phát thải năm báo cáo

   4

   Chi tiết nhiên liệu tiêu thụ

   4.a. Loại tàu bay (ICAO)

   4.b. Số chuyến bay

   4.c. Loại nhiên liệu sử dụng cho loại máy bay theo chặng bay

   4.d. Nhiên liệu tiêu thụ

   4.đ. % nhiên liệu sinh học (nếu có)

   4.e. Tổng nhiên liệu sử dụng

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn