Khoan giếng có cần Giấy phép hành nghề không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/05/2020

Tôi sinh năm 1997 muốn hành nghề khoan nước dưới lòng đất. Vậy cho hỏi, khi tôi làm nghề này cần có giấy phép gì không? Nếu có thì cần những điều kiện gì để được cấp phép.

  • Theo Khoản 1 Điều 36 Luật tài nguyên nước 2012 quy định: Việc khoan điều tra, khảo sát, thăm dò và khoan khai thác nước dưới đất phải do tổ chức, cá nhân được phép hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện.

   Như vậy, bạn hành nghề khoan khai thác nước dưới lòng đất phải có Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

   Tại Điều 6 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT quy định điều kiện cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, cụ thể như sau:

   - Phải có 1 trong các giấy: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (đối với tổ chức); Đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình phải có Giấy đăng ký hộ kinh doanh.

   - Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải am hiểu các quy định pháp luật.

   - Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định hiện hành.

   Trên đây là các điều kiện cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn