Khai thác, sử dụng và phát triển vốn tự nhiên trong BVMT thực hiện theo nguyên tắc nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/10/2021

Xin được hỏi, thực hiện khai thác, sử dụng và phát triển vốn tự nhiên trong BVMT phải theo những nguyên tắc nào? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới.

  • Theo Khoản 2 Điều 147 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về khai thác, sử dụng và phát triển vốn tự nhiên, trong đó:

   Việc khai thác, sử dụng và phát triển vốn tự nhiên được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

   - Vốn tự nhiên được kiểm kê, đánh giá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật;

   - Nhà nước ưu tiên đầu tư duy trì, phát triển vốn tự nhiên có khả năng tái tạo, cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

   - Nguồn thu từ vốn tự nhiên được ưu tiên tái đầu tư duy trì, phát triển vốn tự nhiên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn