Giảm trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác trong Giấy phép khai thác khoáng sản có được hoàn trả tiền cấp quyền?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 19/07/2022

Giảm trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác trong Giấy phép khai thác khoáng sản có được hoàn trả tiền cấp quyền? Cách tính lại số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp khi thay đổi về giá tính thuế tài nguyên ra sao?

Chào ban biên tập, công ty tôi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nhưng chúng tôi trả lại một phần diện tích khai thác nên trữ lượng khai thác giảm, bây giờ có được xin hoàn trả tiền cấp quyền khai thác được không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • Giảm trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác trong Giấy phép khai thác khoáng sản có được hoàn trả tiền cấp quyền?

   Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định điều chỉnh, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như sau:

   1. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xem xét, điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:

   a) Thay đổi về trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản:

   - Giảm trữ lượng do trả lại Giấy phép khai thác hoặc do trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;

   - Tăng thêm trữ lượng huy động đưa vào thiết kế khai thác do thăm dò nâng cấp hoặc bổ sung trữ lượng đã được phê duyệt nhưng chưa huy động vào thiết kế khai thác;

   - Tăng trữ lượng do trữ lượng khai thác thực tế lớn hơn trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong ranh giới khu vực cấp phép khai thác. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản lượng khai thác thực tế và khai báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 82 Luật khoáng sản.

   Như vậy, doanh nghiệp của anh/chị trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản làm giảm trữ lượng khai thác có thể xin xem xét, hoàn lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp.

   Cách tính lại số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp khi thay đổi về giá tính thuế tài nguyên ra sao?

   Theo Điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định 67/2019/NĐ-CP có quy định như sau:

   b) Thay đổi về giá tính thuế tài nguyên (Gn) thì số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp từ lần tiếp theo trở đi phải nhân với tỷ số chênh lệch giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Cụ thể theo công thức sau:

   Tn = Thn x Gn: G

   Trong đó:

   Tn - Tiền nộp lần thứ n; đồng Việt Nam.

   Thn - Tiền nộp hàng năm quy định tại Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đồng Việt Nam,

   Gn - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm thông báo nộp tiền lần thứ n; đồng/đơn vị trữ lượng.

   G - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu phê duyệt; đồng/đơn vị trữ lượng.

   c) Thay đổi về mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Rn) thì cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản sẽ điều chỉnh số tiền, tính từ kỳ thông báo của năm tiếp theo, cụ thể theo công thức sau:

   Tn = Thn x Rn : R.

   Trong đó:

   Tn - Tiền nộp lần thứ n; đồng Việt Nam.

   Thn - Tiền nộp hàng năm quy định tại Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đồng Việt Nam.

   Rn - Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm thông báo nộp tiền lần thứ n; %.

   R là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu phê duyệt; %.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn