Dự án đầu tư nhóm I có thời hạn giấy phép môi trường là bao nhiêu năm?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/06/2022

Dự án đầu tư nhóm I có thời hạn giấy phép môi trường là bao nhiêu năm? Yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường gồm những gì?

Chào ban biên tập, công ty tôi có xin giấy phép môi trường thực hiện dự án đầu tư nhóm I và đã được cấp cách đây 2 năm, nhưng do một số công tác nên dự án tới giờ mới có thể thực hiện được. Vậy cho tôi hỏi giấy phép môi trường đã được cấp hết hạn chưa? Xin cảm ơn.

  • Dự án đầu tư nhóm I có thời hạn giấy phép môi trường là bao nhiêu năm?

   Căn cứ Khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020' onclick="vbclick('6942B', '367766');" target='_blank'>Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thời hạn của giấy phép môi trường như sau:

   4. Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

   a) 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

   b) 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

   c) 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

   d) Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

   Như vậy, thời hạn giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhóm I là 07 năm nhưng có thể ngắn hơn tùy theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở. Do đó, để xác định giấy phép môi trường còn thời hạn không còn phải xem có hay không đề nghị về thời hạn khi xin cấp giấy phép môi trường của chủ đầu tư, cơ sở.

   Yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường gồm những gì?

   Theo Khoản 3 Điều trên có quy định như sau:

   3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm:

   a) Có công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu; trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi;

   b) Có biện pháp, hệ thống, công trình, thiết bị lưu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý đáp ứng yêu cầu quy trình kỹ thuật và quản lý đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;

   c) Có kho, bãi lưu giữ phế liệu đáp ứng quy định; hệ thống thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

   d) Có kế hoạch quản lý và giám sát môi trường, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; trang thiết bị, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, quan trắc môi trường;

   đ) Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; cải tạo, phục hồi môi trường; bồi hoàn đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật;

   e) Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường (nếu có).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn