Định mức sử dụng máy móc, thiết bị trong biên tập bản đồ nền thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/11/2022

Định mức sử dụng máy móc, thiết bị trong biên tập bản đồ nền thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp? Định mức dụng cụ lao động trong biên tập bản đồ nền thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp như thế nào? Định mức tiêu hao vật liệu trong biên tập bản đồ nền thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp như thế nào?

  • 1. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị trong biên tập bản đồ nền thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp?

   Tại Tiểu mục 3.2 Mục 3 Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp ban hành kèm theo Thông tư 13/2022/TT-BTNMT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định định mức sử dụng máy móc, thiết bị trong biên tập bản đồ nền thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp như sau:

   Ca/mảnh

   Bảng số 17

   STT

   Danh mục thiết bị

   ĐVT

   Công suất (Kw)

   Định mức

   KK1

   KK2

   I

   Tỷ lệ 1:500.000

   1

   Máy vi tính PC

   Bộ

   0,4

   2,72

   3,26

   2

   Máy in lazer

   Cái

   0,4

   0,27

   0,33

   3

   Máy Photocopy

   Cái

   1,5

   0,82

   0,98

   4

   Lưu điện 600w

   Cái

   0,6

   2,27

   2,72

   5

   Đèn neon 40w

   Bộ

   0,04

   3,63

   4,35

   6

   Máy hút bụi 1.5 Kw

   Cái

   1,5

   0,03

   0,03

   7

   Máy hút ẩm 2 Kw

   Cái

   2

   0,23

   0,27

   8

   Quạt thông gió 40w

   Cái

   0,04

   0,61

   0,73

   9

   Quạt trần 100w

   Cái

   0,1

   0,61

   0,73

   10

   Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

   Cái

   2,2

   0,91

   1,09

   II

   Tỷ lệ 1:1.000.000

   1

   Máy vi tính PC

   Bộ

   0,4

   3,13

   3,75

   2

   Máy in lazer

   Cái

   0,4

   0,31

   0,38

   3

   Máy Photocopy

   Cái

   1,5

   0,94

   1,13

   4

   Lưu điện 600w

   Cái

   0,6

   2,61

   3,13

   5

   Đèn neon 40w

   Bộ

   0,04

   4,17

   5,00

   6

   Máy hút bụi 1.5 Kw

   Cái

   1,5

   0,03

   0,04

   7

   Máy hút ẩm 2 Kw

   Cái

   2

   0,26

   0,31

   8

   Quạt thông gió 40w

   Cái

   0,04

   0,70

   0,84

   9

   Quạt trần 100w

   Cái

   0,1

   0,70

   0,84

   10

   Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

   Cái

   2,2

   1,04

   1,25

   2. Định mức dụng cụ lao động trong biên tập bản đồ nền thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp như thế nào?

   Tại Tiểu mục 3.3 Mục 3 Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp ban hành kèm theo Thông tư 13/2022/TT-BTNMT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định định mức dụng cụ lao động trong biên tập bản đồ nền thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp như sau:

   Ca/mảnh.

   Bảng số 18

   STT

   Danh mục dụng cụ

   ĐVT

   Thời hạn (tháng)

   Định mức

   Tỷ lệ 1:500.000

   Tỷ lệ 1:1.000.000

   1

   Áo Blouse

   Cái

   12

   3,63

   4,17

   2

   Đồng hồ treo tường

   Cái

   60

   0,91

   1,04

   3

   Dép đi trong phòng máy

   Đôi

   6

   3,63

   4,17

   4

   Bàn làm việc

   Cái

   96

   3,63

   4,17

   5

   Chuột máy tính

   Cái

   12

   3,63

   4,17

   6

   Bàn phím vi tính

   Cái

   12

   3,63

   4,17

   7

   Ổn áp (chung) 10A

   Cái

   60

   0,68

   0,78

   8

   Ghế tựa

   Cái

   96

   3,63

   4,17

   9

   Giá để bản vẽ

   Bộ

   60

   0,91

   1,04

   10

   Giá để tài liệu

   Cái

   96

   0,91

   1,04

   11

   Tủ sắt đựng tài liệu

   Cái

   96

   0,91

   1,04

   Ghi chú: mức trên tính cho KK1, mức cho các KK khác tính theo hệ số sau:

   Bảng số 19

   STT

   Khó khăn

   Hệ số Định mức

   Tỷ lệ 1:500.000

   Tỷ lệ 1:1.000.000

   1

   1

   1

   1

   2

   2

   1,2

   1,2

   3. Định mức tiêu hao vật liệu trong biên tập bản đồ nền thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp như thế nào?

   Tại Tiểu mục 3.4 Mục 3 Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp ban hành kèm theo Thông tư 13/2022/TT-BTNMT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định định mức tiêu hao vật liệu trong biên tập bản đồ nền thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp như sau:

   Tính cho 01 mảnh

   Bảng số 20

   STT

   Danh mục vật liệu

   ĐVT

   Định mức

   Tỷ lệ 1:500.000

   Tỷ lệ 1:1.000.000

   1

   Sổ ghi chép công tác

   Quyển

   0,20

   0,20

   2

   Giấy đóng gói thành quả

   Tờ

   5,00

   5,00

   3

   Giấy vẽ sơ đồ khu đo

   Tờ

   1,00

   1,00

   4

   Giấy ghi ý kiến kiểm tra

   Tờ

   5,00

   5,00

   5

   Giấy A4

   Gram

   0,17

   0,18

   6

   Mực lazer

   Hộp

   0,03

   0,04

   7

   Bản đồ màu

   Tờ

   1,00

   1,00

   Ghi chú: mức trên tính cho KK1, mức cho các KK khác tính theo hệ số sau:

   Bảng số 21

   STT

   Khó khăn

   Hệ số Định mức

   Tỷ lệ 1:500.000

   Tỷ lệ 1:1.000.000

   1

   1

   1

   1

   2

   2

   1,2

   1,2

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn