Điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 05/03/2019

Tôi là kỹ sư khai thác quặng sắt cho công ty sản xuất thép tại Thái Nguyên. Tôi đang tìm hiểu các quy định về khung giá tính thuế tài nguyên, anh chị cho tôi hỏi việc điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau được quy định như thế nào?

Minh Quang - Thái Nguyên

  • Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 44/2017/TT-BTC thì điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên như sau:

   - Các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên:

   + Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn: tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành;

   + Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên.

   - Đối với trường hợp giá tài nguyên biến động lớn phải điều chỉnh ngoài Khung giá tính thuế tài nguyên, trong thời gian 30 ngày, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trao đối với Bộ Tài chính trước khi quyết định ban hành văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên.

   - Đối với loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ giá giao dịch phổ biến trên thị trường hoặc giá bán tài nguyên đó trên thị trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định bổ sung Bảng giá tính thuế đối với loại tài nguyên này.

   - Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với các trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại Khoản 1 Điều này và gửi văn bản về Bộ Tài chính để làm căn cứ điều chỉnh Khung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có phát sinh các trường hợp điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên.

   Trên đây là quy định về điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn