Danh mục 117 đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam từ ngày 29/9/2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/08/2023

Xin hỏi: Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam từ ngày 29/9/2023 bao gồm những sinh vật nào?- Câu hỏi của anh Toàn (Ninh Bình).

  • 02 nhóm đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam từ ngày 29/9/2023?

   Ngày 15/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BNNPTNT về ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Theo đó, Thông tư 04/2023/TT-BNNPTNT có quy định từ ngày 29/9/2023, đối tượng kiểm dịch thực vật của gồm có 02 nhóm:

   Nhóm 1: Những sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 112 sinh vật).

   Nhóm 2: Những sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, phân bố hẹp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (5 sinh vật).

   Danh mục 117 đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam từ ngày 29/9/2023? (Hình từ Internet)

   Từ ngày 29/9/2023, những sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm những sinh vật nào?

   Tại Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BNNPTNT có quy định 112 sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có trên lãnh thổ Việt Nam từ ngày 29/9/2023 gồm có:

   STT

   Tên Việt Nam

   Tên khoa học

   A. Côn trùng

   1

   Sâu thép

   Agriotes lineatus (Linnaeus)

   2

   Ruồi đục quả Nam Mỹ

   Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

   3

   Ruồi đục quả Mê-hi-cô

   Anastrepha ludens (Loew)

   4

   Ruồi đục quả Tây Ấn

   Anastrepha obliqua (Macquart)

   5

   Ruồi đục quả hồng xiêm

   Anastrepha serpentina (Wiedemann)

   6

   Ruồi đục quả ổi

   Anastrepha striata Schiner

   7

   Ruồi đục quả Ca- ri- bê

   Anastrepha suspensa (Loew)

   8

   Bọ đầu dài hại bông

   Anthonomus grandis Boheman

   9

   Ruồi đục quả sọc trắng

   Bactrocera albistrigata (de Meijere)

   10

   Ruồi đục quả bầu bí

   Bactrocera depressa (Shiraki)

   11

   Ruồi đục quả Queensland

   Bactrocera tryoni (Froggatt)

   12

   Ruồi đục quả Nhật Bản

   Bactrocera tsuneonis (Miyake)

   13

   Bọ trĩ hại đậu

   Caliothrips fasciatus (Pergande)

   14

   Ngài đục quả đào

   Carposina sasakii Matsumura

   15

   Mọt lạc serratus

   Caryedon serratus (Olivier)

   16

   Mọt to vòi

   Caulophilus oryzae (Gyllenhal)

   17

   Ruồi đục quả Địa Trung Hải

   Ceratitis capitata (Wiedemann)

   18

   Ruồi đục quả xoài

   Ceratitis cosyra (Walker)

   19

   Ruồi đục quả Rhodesia

   Ceratitis quinaria (Bezzi)

   20

   Ruồi đục quả Natal

   Ceratitis rosa Karsch

   21

   Vòi voi đục quả mận

   Conotrachelus nenuphar (Herbst)

   22

   Ngài hại sồi dẻ

   Cydia latiferreana (Walsingham)

   23

   Ngài đục quả óc chó

   Cydia pomonella Linnaeus

   24

   Rệp sáp vảy San Jose’

   Diaspidiotus perniciosus (Comstock) Danzig

   25

   Bọ cánh cứng hại rễ bầu bí

   Diabrotica speciosa Germar

   26

   Ruồi giấm cánh đốm

   Drosophila suzukii Matsumura

   27

   Ngài táo

   Epiphyas postvittana Walker

   28

   Ruồi hại củ hành

   Eumerus strigatus (Fallén)

   29

   Bọ đầu dài viền trắng

   Graphognathus leucoloma Boheman

   30

   Ngài đục quả mận

   Grapholita funebrana Treitschke

   31

   Ngài hại quả phương Đông

   Grapholita molesta (Busck)

   32

   Ngài hại quả anh đào

   Grapholita packardi Zeller

   33

   Ngài hại mận

   Grapholita prunivora (Walsh)

   34

   Bọ hung đen châu Phi

   Heteronychus arator (Fabricius)

   35

   Ngài trắng Mỹ

   Hyphantria cunea Drury

   36

   Bọ Colorado hại khoai tây

   Leptinotarsa decemlineata Say

   37

   Rệp sáp vảy đen Ross

   Lindingaspis rossi (Maskell)

   38

   Sâu róm rừng

   Malacosoma parallela Staudinger

   39

   Ngài cải bắp

   Mamestra brassicae Linnaeus

   40

   Ruồi phorid hại nấm

   Megaselia halterata (Wood)

   41

   Bọ hung viền trắng

   Melolontha melolontha Linnaeus

   42

   Bọ đầu dài hại mía Tây Ấn

   Metamasius hemipterus (Linnaeus)

   43

   Muỗi năn hại nấm

   Mycophila speyeri (Barnes)

   44

   Mọt lạc pallidus

   Pachymerus pallidus Olivier

   45

   Vòi voi hại nho

   Phlyctinus callosus (Schöenherr)

   46

   Sâu cuốn lá ăn tạp

   Platynota stultana Walsingham

   47

   Bọ hung Nhật Bản

   Popillia japonica Newman

   48

   Mọt đục hạt lớn

   Prostephanus truncatus (Horn)

   49

   Ruồi đục quả táo

   Rhagoletis pomonella Walsh

   50

   Vòi voi hại đào

   Rhynchites heros Roelofs

   51

   Bọ trĩ cam Nam Phi

   Scirtothrips aurantii Faure

   52

   Rệp sáp vảy đỏ Tây Ấn

   Selenaspidus articulatus (Morgan)

   53

   Sâu đục thân mía cretica

   Sesamia cretica Lederve

   54

   Mọt thóc

   Sitophilus granarius (Linnaeus)

   55

   Vòi voi đục hạt xoài

   Sternochetus mangiferae (Fabricius)

   56

   Sâu đục thân cà chua

   Symmetrischema tangolias (Gyen)

   57

   Ngài hại quả

   Thaumatotibia leucotreta Meyrick

   58

   Mọt da glabrum

   Trogoderma glabrum (Herbst)

   59

   Mọt cứng đốt

   Trogoderma granarium Everts

   60

   Mọt da vệt thận

   Trogoderma inclusum LeConte

   61

   Mọt da ăn tạp

   Trogoderma variabile Ballion

   62

   Mọt đậu Mê-hi-cô

   Zabrotes subfasciatus (Boheman)

   B. Nhện

   63

   Nhện đỏ Chi-lê

   Brevipalpus chilensis Baker

   64

   Nhện xanh hại sắn

   Mononychellus tanajoa Bondar

   65

   Nhện nhỏ Thái Bình Dương

   Tetranychus pacificus McGregor

   C. Nấm

   66

   Bệnh cây hương lúa

   Balansia oryzae - sativae Hashioka

   67

   Bệnh thối khô củ khoai tây

   Boeremia foveata (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley

   68

   Bệnh nấm cựa gà cao lương

   Claviceps africana Frederickson, Mantle & De Milliano

   69

   Bệnh thối hành

   Ciborinia allii (Sawada) Kohn

   70

   Bệnh thối trắng hoa trà

   Ciborinia camelliae Kohn

   71

   Bệnh thối loét cây dẻ

   Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

   72

   Bệnh thối đen quả nho

   Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz

   73

   Bệnh cháy lá cao su Nam Mỹ

   Microcyclus ulei (Henn.) Arx

   74

   Bệnh đốm lá cà phê Châu Mỹ

   Mycena citricolor (Berk. & Curtis) Sacc.

   75

   Bệnh khô cành cam quýt

   Phoma tracheiphila (Petri) Kantachveli & Gikachvili

   76

   Bệnh thối rễ bông

   Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

   77

   Bệnh thối quả bông

   Phytophthora boehmeriae Sawada

   78

   Bệnh thối rễ đậu tương

   Phytophthora sojae Kaufmann et Gerdemann

   79

   Bệnh đốm củ khoai tây

   Polyscytalum pustulans (M.N. Owen & Makef) M.B. Ellis

   80

   Bệnh rỉ sắt bạch đàn

   Puccinia psidii (G. Winter)

   81

   Bệnh đốm lá cúc

   Stagonosporopsis chrysanthemi (F. Stevens) P.W. Crous, N. Vaghefi & P.W.J. Taylor

   82

   Bệnh ung thư khoai tây

   Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

   83

   Bệnh chết héo bông

   Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

   D. Vi khuẩn

   84

   Bệnh vi khuẩn thối loét quả cà chua

   Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis

   85

   Bệnh vi khuẩn héo rũ ngô

   Pantoea stewartii (Smith) Mergaert

   86

   Bệnh vi khuẩn đốm lá cà phê

   Pseudomonas syringae pv. garcae (Young et al.)

   87

   Bệnh vi khuẩn rụng lá nho

   Xylella fastidiosa Wells et al.

   E. Virus, Viroid

   88

   Bệnh virus khảm lá cỏ linh lăng

   Alfalfa mosaic virus

   89

   Bệnh virus đốm hình nhẫn cà phê

   Coffee ringspot virus

   90

   Bệnh virus đốm tròn quả mận

   Plum pox virus

   91

   Bệnh virus nhăn nâu quả cà chua

   Tomato brown rugose fruit virus

   92

   Bệnh viroid củ khoai tây hình thoi

   Potato spindle tuber viroid

   G. Tuyến trùng

   93

   Tuyến trùng hại hoa cúc

   Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer

   94

   Tuyến trùng gây héo thông

   Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle

   95

   Tuyến trùng tiêm đọt sần lúa

   Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev

   96

   Tuyến trùng gây thối củ

   Ditylenchus destructor (Thorne)

   97

   Tuyến trùng bào nang khoai tây

   Globodera pallida (Stone) Behrens

   98

   Tuyến trùng bào nang ánh vàng khoai tây

   Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

   99

   Tuyến trùng nốt sần rễ chitwoodi

   Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley

   100

   Tuyến trùng nốt sần rễ ethiopica

   Meloidogyne ethiopica Whitehead

   101

   Tuyến trùng nốt sần rễ fallax

   Meloidogyne fallax Karssen

   102

   Tuyến trùng nốt sần rễ hapla

   Meloidogyne hapla Chitwood

   103

   Tuyến trùng giả nốt sần

   Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

   104

   Tuyến trùng hoại tử rễ chuối

   Pratylenchus goodeyi Sher &Allen

   105

   Tuyến trùng đục thân, củ

   Radopholus similis (Cobb) Thorne

   106

   Tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa

   Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey

   H. Cỏ dại

   107

   Cỏ chổi Ai Cập

   Orobanche aegyptiaca Pers.

   108

   Cỏ chổi hoa sò

   Orobanche crenata Forssk.

   109

   Cỏ chổi hoa rủ

   Orobanche cernua Loefl.

   110

   Cỏ chổi ramosa

   Orobanche ramosa L.

   111

   Cỏ ma ký sinh densiflora

   Striga densiflora (Benth.) Benth.

   112

   Cỏ ma ký sinh hermonthica

   Striga hermonthica (Del.) Benth.

   05 sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, phân bố hẹp trên lãnh thổ Việt Nam?

   Tại Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BNNPTNT thì nhóm sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, phân bố hẹp trên lãnh thổ Việt Nam từ ngày 29/9/2023 gồm có:

   Nhóm

   Tên Việt Nam

   Tên khoa học

   A. Côn trùng

   Ngài củ khoai tây

   Phthorimaea operculella (Zeller)

   B. Tuyến trùng

   Tuyến trùng thân

   Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev

   D. Cỏ dại

   - Tơ hồng Nam

   - Cỏ ma kýsinh angustifolia

   - Cỏ ma ký sinh asiatica

   - Cuscuta australis R. Br.

   - Striga angustifolia (D. Don) C. J. Saldanha

   - Striga asiatica (L.) Kuntze

   Lưu ý: Thông tư 04/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 29/9/2023

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn