Đăng ký tờ khai hải quan đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 21/11/2018

Hiện đang công tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Việc đăng ký tờ khai hải quan đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài được quy định ra sao?

  • Việc đăng ký tờ khai hải quan đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài được quy định tại Công văn 6644/TCHQ-GSQL năm 2018 hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   Cơ quan hải quan không thực hiện đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa là phế liệu nhưng doanh nghiệp nhập khẩu không khai thông tin Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu trên tờ khai hải quan hoặc có khai thông tin Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu nhưng không còn hiệu lực, không còn hạn ngạch nhập khẩu và không gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại khoản 2 dưới đây qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

   Như vậy, theo quy định trên thì cơ quan hải quan không thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan đối với hành hóa là phế liệu nhập khẩu, việc đăng ký được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn