Có bị phạt khi xây chuồng trại trên đất nông nghiệp không đăng ký biến động?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/07/2022

Có bị phạt khi xây chuồng trại trên đất nông nghiệp không đăng ký biến động? Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thông qua hình thức nào? Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được công bố công khai ở đâu?

  • Có bị phạt khi xây chuồng trại trên đất nông nghiệp không đăng ký biến động?

   Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, có quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

   Trả lời: - Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm:

   + Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt;

   + Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

   + Đất nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì đất nông nghiệp nay muốn chuyển qua xây dựng chuồng trại chăn nuôi thì không phải thực hiện việc xin phép nhà nước có thẩm quyền nhưng phải thực hiện việc đăng ký biến động đất đai.

   Do đó, gia đình anh cần làm thủ tục đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Phòng tài nguyên môi trường cấp quận/huyện/thị trấn.

   Pháp luật quy định phải thực hiện đăng ký biến động trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh biến động. Nếu quá 30 ngày người sử dụng đất mà không đăng ký biến động là trái quy định pháp luật. Cho nên, nếu vi phạm anh/chị sẽ bị phạt với hành vi không đăng ký biến động (Điều 95 Luật Đất đai 2013). Cụ thể:

   Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định mức phạt với hành vi chậm đăng ký biến động QSDĐ như sau:

   - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;

   - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

   Lưu ý: Đôi với trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt trên.

   Ngoài ra, buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

   Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thông qua hình thức nào?

   Tôi đọc tại NHPL có câu hỏi về số liệu ghi trên GCNQSDĐ. Tôi muốn hỏi việc xác định nguồn gốc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất quy định tại Luật, Thông tư nào? Có hình thức nào khác không vì tôi đọc Thông tư 17 chỉ thấy ghi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

   Trả lời: Khoản 9 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định:

   Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

   Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định được hướng dẫn bởi Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

   Như vậy, đối với vấn đề công nhận quyền sử dụng đất thì ngoài việc nhà nước giao đất thì còn cho thuê đất đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

   Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được công bố công khai ở đâu?

   Em nghe nói quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được công bố công khai, không biết là được công bố tại đâu mà em đang tìm 1 quy hoạch của huyện hiện nay đang được thực hiện mà mãi không thấy, tư vấn cho em với ạ.

   Trả lời: Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 (sửa đổi Điều 48 Luật Đất đai 2013) quy định về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

   [...] Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

   - Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

   - Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

   - Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

   Căn cứ quy định nêu trên thì quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được công bố công khai tại trụ sở UBND huyện và cổng thông tin điện tử của UBND huyện.

   Do đó bạn có thể tìm thông tin về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở UBND huyện hoặc cổng thông tin điện tử của UBND huyện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn