Chi phí sửa chữa máy trong công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ được xác định như thế nào

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/11/2021

Cho hỏi chi phí sửa chữa máy trong công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ là gì cách tích theo quy định của pháp luật như thế nào?

  • Theo Tiểu mục 2.2 Mục 2 Phụ lục I Thông tư 122/2021/TT-BQP, chi phí sửa chữa máy dùng trong công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ được tính như sau:

   -Chi phí sửa chữa máy là các khoản chi phí để bảo dưỡng, sửa chữa máy định kỳ, sửa chữa máy đột xuất trong quá trình sử dụng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy:

   CCS =

   G x ĐSC

   NCA


   Trong đó:

   + CSC: chi phí sửa chữa trong giá ca máy (đồng/ca)

   + ĐSC: định mức sửa chữa của máy (% năm)

   + G: nguyên giá máy trước thuế giá trị gia tăng (đồng)

   + NCA: số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm).

   - Định mức sửa chữa của máy (% năm) được xác định trên cơ sở định mức sửa chữa của máy quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này. Đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức sửa chữa được điều chỉnh với hệ số 1,05.

   - Nguyên giá máy trước thuế (G) và số ca làm việc của máy trong năm (NCA) xác định như quy định tại điểm c, e khoản 2.1 Phụ lục này.

   - Chi phí sửa chữa máy chưa bao gồm chi phí thay thế các loại phụ tùng thuộc bộ phận công tác của máy có giá trị lớn mà sự hao mòn của chúng phụ thuộc chủ yếu tính chất của đối tượng công tác.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn