Chi phí nhân công điều khiển máy trong công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/11/2021

Cho hỏi nhân công điều khiển máy trong công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ là gì và được tính chi phí như thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Căn cứ theo Tiểu mục 2.4 Mục 2 Phụ lục I Thông tư 122/2021/TT-BQP có quy định về công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ chi phí nhân công được tính như sau:

   - Chi phí nhân công điều khiển trong một ca máy được xác định trên cơ sở các quy định về số lượng, thành phần, nhóm, bậc thợ điều khiển máy theo quy trình vận hành máy và đơn giá ngày công tương ứng với bậc thợ điều khiển máy.

   Chi phí nhân công điều khiển trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:

   - Trong đó:

   + Ni: số lượng công nhân theo bậc thợ điều khiển máy loại i trong một ca máy;

   + CTLi: đơn giá ngày công bậc thợ điều khiển máy loại i;

   + n: số lượng, bậc thợ điều khiển máy trong một ca máy.

   - Số lượng công nhân theo bậc thợ điều khiển máy trong một ca làm việc của một loại máy được xác định số lượng, thành phần và bậc thợ điều khiển quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn