Chậm khai thác so với dự kiến có bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/07/2022

Chậm khai thác so với dự kiến có bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản? Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm những giấy tờ gì?

Chào anh/chị, doanh nghiệp của chúng tôi có dự định xin phép khai thác khoáng sản, chúng tôi muốn tìm hiểu vấn đề nếu chậm tiến hành khai thác kháng sản so với dự kiến thì có bị thu hồi giấy phép không? Nhờ anh/chị tư vấn.

  • Giấy phép khai thác khoáng sản có bị thu hồi nếu đơn vị khai thác chậm tiến hành khai thác?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 58 Luật khoáng sản 2010 có quy định giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

   a) Sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng cơ bản mỏ, trừ trường hợp bất khả kháng;

   b) Sau 12 tháng, kể từ ngày dự kiến bắt đầu khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa tiến hành khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng;

   c) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vi phạm một trong các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 của Luật này mà không khắc phục trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản có thông báo bằng văn bản;

   d) Khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

   Như vậy, theo quy định như trên, nếu doanh nghiệp của bạn chậm tiến hành khai thác so với dự kiến 12 tháng thì sẽ bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản.

   Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm những giấy tờ gì?

   Theo Khoản 1 Điều 59 Luật này hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

   b) Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;

   c) Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   d) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;

   đ) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;

   e) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

   g) Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;

   h) Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn