Vốn chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô gồm những nguồn vốn nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/08/2018

Tôi tên là Văn Khánh. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến tổ chức tài chính vi mô và có câu hỏi muốn được giải đáp. Cụ thể câu hỏi là: Vốn chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô gồm những nguồn vốn nào? Có văn bản nào nói về vấn đề này hay không? Xin hãy giải đáp giúp tôi. Cảm ơn!

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2018/TT-BTC' onclick="vbclick('5C345', '256352');" target='_blank'> Khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô do Bộ Tài chính ban hành thì vốn chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô gồm những nguồn sau đây:

   - Vốn Điều lệ bao gồm:

   + Vốn do Nhà nước cấp (nếu có);

   + Vốn góp của các tổ chức, cá nhân;

   + Vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có).

   - Chênh lệch đánh giá lại tài sản là chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản với giá trị đánh giá lại tài sản khi có quyết định của Nhà nước hoặc trường hợp đánh giá khác theo quy định của pháp luật;

   - Các quỹ bao gồm:

   + Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ;

   + Quỹ đầu tư phát triển;

   + Quỹ dự phòng tài chính.

   - Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối; lỗ lũy kế chưa xử lý;

   Trên đây là nội dung trả lời về vốn chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 18/2018/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2018/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn