Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải bảo đảm những nội dung gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 20/03/2019

Mọi người hãy giúp tôi trả lời câu hỏi sau đây: Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải bảo đảm những nội dung gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật ngân sách nhà nước 2015 thì việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải bảo đảm:

   - Đúng với dự toán ngân sách được giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi được giao;

   - Đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi;

   - Phân bổ đủ vốn, kinh phí để thu hồi các khoản đã ứng trước dự toán đến hạn thu hồi trong năm, vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của các nhà tài trợ nước ngoài theo cam kết;

   - Đối với phân bổ vốn đầu tư phát triển phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan;

   - Đối với phân bổ các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới phải bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng và thực hiện đúng các cam kết hoặc quy định về bố trí ngân sách địa phương cho mục tiêu đó.

   Trên đây là câu trả lời về những nội dung cần đảm bảo khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn