Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải bảo đảm các yêu cầu nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 02/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Phương Thanh. Tôi thấy gần đây, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về tài chính ngân sách nhà nước từng bước được hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch. Tìm hiểu cụ thể chi tiết hơn về vấn đề này, tôi có thắc mắc mong muốn nhận phản hồi. Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải bảo đảm các yêu cầu nào?

  • Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải bảo đảm các yêu cầu quy định Khoản 1 Điều 50 Luật ngân sách nhà nước 2015, cụ thể như sau:

   - Đúng với dự toán ngân sách được giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi được giao;

   - Đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi;

   - Phân bổ đủ vốn, kinh phí để thu hồi các khoản đã ứng trước dự toán đến hạn thu hồi trong năm, vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của các nhà tài trợ nước ngoài theo cam kết;

   - Đối với phân bổ vốn đầu tư phát triển phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan;

   - Đối với phân bổ các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới phải bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng và thực hiện đúng các cam kết hoặc quy định về bố trí ngân sách địa phương cho mục tiêu đó.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn