Từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm lên đến 100 triệu đồng?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/08/2023

Xin hỏi: Từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm với mức vay là bao nhiêu?- Câu hỏi của anh Dương (Hải Phòng).

  • Từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm lên đến 100 triệu đồng?

   Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

   Theo đó, tại Điều 6 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg có quy định từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với mức vay như sau:

   - Đối với vay vốn để đào tạo nghề

   Mức vốn cho vay tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.

   - Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

   + Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù;

   + Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

   Từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm lên đến 100 triệu đồng? (Hình từ Internet)

   Thời hạn vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù là bao lâu?

   Tại Điều 8 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg có quy định thời hạn cho vay như sau:

   Thời hạn cho vay

   1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề

   a) Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ;

   b) Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù nhận món vay đầu tiên cho đến ngày kết thúc khoá học, kể cả thời gian người chấp hành xong án phạt tù được các cơ sở đào tạo nghề cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có);

   c) Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định, như sau:

   Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 02 lần thời hạn phát tiền vay.

   Đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

   2. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

   Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định trên cơ sở căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để thỏa thuận với khách hàng vay vốn.

   Như vậy, thời hạn vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù tối đa là 120 tháng.

   Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định trên cơ sở căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để thỏa thuận với khách hàng vay vốn về thời hạn cho vay cụ thể.

   Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phải đáp ứng điều kiện gì?

   Tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg có quy định người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phải đáp ứng điều kiện sau:

   - Có nhu cầu vay vốn.

   - Có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

   - Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm.

   Ngoài ra, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phải đáp ứng điều kiện bao gồm:

   - Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   - Sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm a khoản này và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

   - Có phương án vay vốn và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận.

   Lưu ý: Người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh phải thuộc trường hợp không còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo quy định của pháp luật.

   Mức lãi suất cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là bao nhiêu?

   Tại Điều 9 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định về lãi suất cho vay như sau:

   Lãi suất cho vay

   1. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ.

   2. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

   Như vậy, mức lãi suất cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ.

   Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

   Lưu ý: Quyết định 22/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ 10/10/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn