Thanh tra việc lập, giao dự toán tài chính tại cơ quan hành chính

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/08/2019

Hiện đang làm việc tại một đơn vị nhà nước. Vì yêu cầu công việc nên có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận được phản hồi. Thanh tra việc lập, giao dự toán tài chính tại cơ quan hành chính được quy định như thế nào? 

  • Thanh tra việc lập, giao dự toán tài chính tại cơ quan hành chính quy định tại Quyết định 1692/QĐ-BTC năm 2011 về Quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   2.2.1. Thanh tra việc lập, giao dự toán chi

   - Tập hợp các số liệu về tổ chức, nhân sự, các nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn của đối tượng thanh tra trong thời kỳ thanh tra và năm trước liền kề kỳ thanh tra, phân tích nguyên nhân tăng giảm, (biên chế, bộ máy, nhiệm vụ) để xác định rõ cơ sở tính toán, lập dự toán của cơ quan.

   (Tổng hợp kết quả thanh tra theo Biểu số 01/TTr-CQHC)

   - Tập hợp số liệu về thu, chi dự toán được giao năm trước có liên quan; dự toán đơn vị lập và dự toán được giao năm thanh tra; xác định số tăng giảm của dự toán do đơn vị lập với dự toán được giao năm liền kề; dự toán được giao với dự toán do cơ quan đã lập; dự toán được giao với số thực hiện của kỳ thanh tra.

   (Tổng hợp kết quả thanh tra theo Biểu số 02/TTr-CQHC)

   - Xác định số dự toán được giao không đúng, đánh giá nguyên nhân.

   2.2.2. Thanh tra việc lập dự toán thu:

   - Xác định nguồn đảm bảo: Nguồn ngân sách, nguồn thu phí lệ phí được để lại, nguồn khác…

   - Xác định nguyên nhân chênh lệch về loại thu, số thu.

   - Rà soát thực tế về loại thu, số thu của đơn vị đã và đang thực hiện, đánh giá đúng sai trong lập và giao dự toán, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

   Kết quả thanh tra việc lập và giao dự toán (Tổng hợp theo Biểu số 03/TTr-CQHC)

   2.2.3. Thanh tra việc giao dự toán cho đơn vị dự toán cấp dưới.

   - Tập hợp dự toán hợp phần của đơn vị dự toán cấp dưới trong tổng dự toán được giao.

   - Tập hợp số mà cơ quan đã phân bổ, giao cho đơn vị dự toán cấp dưới.

   - Xác định căn cứ phân bổ giao dự toán cho cấp dưới.

   - Xác định số chưa giao, không giao, nguyên nhân.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn