Sửa đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá từ 01/7/2024?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 25/07/2023

Xin hỏi: Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá từ 01/7/2024 bao gồm những loại hàng hóa nào?- Câu hỏi của chị Trâm (Phú Yên).

  • Sửa đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá từ 01/7/2024?

   Tại Phụ lục số 01 Luật Giá 2023 có quy danh mục hàng hoá dịch vụ bình ổn giá từ ngày 01/7/2024 bao gồm:

   (1) Xăng, dầu thành phẩm.

   (2) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

   (3) Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

   (4) Thóc tẻ, gạo tẻ.

   (5) Phân đạm; phân DAP; phân NPK.

   (6) Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản.

   (7) Vắc - xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

   (8) Thuốc bảo vệ thực vật.

   (9) Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

   Như vậy, so với khoản 2 Điều 15 Luật Giá 2012 thì Luật Giá 2023 đã không còn quy định các mặt hàng điện, muối ăn, đường ăn và bổ sung thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản là danh mục hàng hoá dịch vụ bình ổn giá.

   Sửa đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá từ 01/7/2024? (Hình từ Internet)

   Các biện pháp bình ổn giá được áp dụng từ 01/7/2024?

   Tại khoản 1 Điều 19 Luật Giá 2023 có quy định về các biện pháp bình ổn giá được áp dụng từ 01/7/2024 bao gồm:

   - Điều hòa cung cầu bao gồm: điều hòa sản xuất hàng hóa trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; điều hòa hàng hóa giữa các vùng, các địa phương trong nước thông qua việc tổ chức lưu thông hàng hóa; mua vào hoặc bán ra hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ lưu thông;

   - Các biện pháp về tài chính, tiền tệ phù hợp với quy định của pháp luật;

   - Định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu hoặc khung giá phù hợp với tính chất của từng loại hàng hóa, dịch vụ; việc định giá hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo các nguyên tắc, căn cứ, phương pháp quy định tại Mục 2 Chương này;

   - Áp dụng biện pháp hỗ trợ về giá phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

   - Sử dụng quỹ bình ổn giá trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ đã được lập quỹ bình ổn giá.

   Quỹ bình ổn giá là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước, được trích lập từ giá hàng hóa, dịch vụ và các nguồn tài chính hợp pháp khác và chỉ được sử dụng cho mục đích bình ổn giá.

   Chính phủ quyết định việc lập quỹ bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá; quy định về quản lý, trích lập, chi sử dụng quỹ bình ổn giá và chịu trách nh

   Lưu ý: Thời hạn áp dụng các biện pháp bình ổn giá do cơ quan có thẩm quyền quyết định biện pháp bình ổn giá xác định trên cơ sở xác định nguyên nhân của biến động giá; căn cứ tình hình thực hiện, diễn biến giá hàng hóa, dịch vụ trong thực tế có thể kết thúc bình ổn giá trước thời hạn hoặc gia hạn thời hạn áp dụng.

   Bình ổn giá phải đáp ứng nguyên tắc nào?

   Tại khoản 1 Điều 18 Luật Giá 2023 có quy định về nguyên tắc và các trường hợp bình ổn giá như sau:

   Nguyên tắc và các trường hợp bình ổn giá

   1. Nguyên tắc bình ổn giá được quy định như sau:

   a) Công khai, minh bạch; hài hòa lợi ích giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với người tiêu dùng;

   b) Phù hợp với điều ước mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

   c) Phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, mục tiêu kiểm soát lạm phát;

   d) Xác định rõ thời hạn và phạm vi thực hiện trên phạm vi cả nước hoặc tại địa phương.

   2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, bình ổn giá trong các trường hợp sau đây:

   a) Mặt bằng giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá biến động bất thường gây tác động lớn đến kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân;

   b) Khi cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh và mặt bằng giá thị trường hàng hóa, dịch vụ có biến động bất thường.

   Như vậy, bình ổn giá phải đáp ứng nguyên tắc như sau:

   - Công khai, minh bạch; hài hòa lợi ích giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với người tiêu dùng;

   - Phù hợp với điều ước mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

   - Phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, mục tiêu kiểm soát lạm phát;

   - Xác định rõ thời hạn và phạm vi thực hiện trên phạm vi cả nước hoặc tại địa phương.

   Lưu ý: Luật Giá 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn