Nhiệm vụ Đài Truyền hình Việt Nam trong đề án tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 01/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Đài Truyền hình Việt Nam trong đề án tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 có những nhiệm vụ gì?

  • Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhiệm vụ của Đài Truyền hình Việt Nam trong đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 như sau:

   - Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính cho các đài phát thanh, truyền hình địa phương.

   - Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

   - Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính vào các show game và chương trình phát thanh, truyền hình.

   - Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

   - Tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

   Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn