Nguồn thu nhập khác của tổ chức tài chính vi mô bao gồm những nguồn nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/08/2018

Tôi đang nghiên cứu về các quy định liên quan đến tổ chức tài chính vi mô nhưng đến phần doanh thu thì các văn bản có ghi là doanh thu từ những nguồn thu nhập khác mà không nói rõ ràng là những nguồn nào, các văn bản quy định như vậy thật sự khiến tôi rất bối rối. Vì vậy, tôi muốn hỏi là: Nguồn thu nhập khác của tổ chức tài chính vi mô bao gồm những nguồn nào?

  • Căn cứ theo Khoản 5 Điều 5 Thông tư 18/2018/TT-BTC' onclick="vbclick('5C345', '256493');" target='_blank'>Khoản 5 Điều 5 Thông tư 18/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô do Bộ Tài chính ban hành quy định về nguồn thu nhập khác của tổ chức tài chính vi mô bao gồm:

   - Thu các Khoản nợ phải trả nay đã mất chủ hoặc không xác định được chủ nợ được ghi tăng thu nhập;

   - Thu tiền phạt khách hàng, tiền khách hàng bồi thường do vi phạm hợp đồng được hạch toán vào thu nhập;

   - Thu tiền do bảo hiểm bồi thường được hạch toán vào thu nhập sau khi đã bù đắp Khoản tổn thất đã mua bảo hiểm;

   - Thu từ nhận tài trợ không hoàn lại cho tổ chức tài chính vi mô để thực hiện các Chương trình phát triển, các hoạt động của tổ chức tài chính vi mô;

   - Thu các Khoản thuế đã nộp nay được giảm, được hoàn lại (nếu có);

   - Các Khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung trả lời về nguồn thu nhập khác của tổ chức tài chính vi mô. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 18/2018/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 5 Điều 5 Thông tư 18/2018/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn