Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có phải nộp thuế hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/05/2022

Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có phải nộp thuế không? Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như thế nào? Tôi có sở hữu một mảnh đất và chuyển nhượng cho A. Trong hợp đồng chuyển nhượng có ghi số tiền này được chuyển cho bố mẹ tôi. Như vậy, bố mẹ tôi có nghĩa vụ phải nộp thuế không? Xin cảm ơn!

  • Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có phải nộp thuế hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có phải nộp thuế không?

   Căn cứ Khoản 5 Điều 402 Bộ luật dân sự 2015 quy định về các loại hợp đồng chủ yếu như sau:

   5. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.

   Theo đó, việc bạn và A thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất và bố mẹ bạn nhận tiền chuyển nhượng được xem là thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

   Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

   5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

   a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

   b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

   c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

   d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

   Theo đó, người có thu nhập là người có nghĩa vụ nộp thuế nên bạn là người phải nộp thuế. Khoản tiền bố mẹ bạn được hưởng có thể được xem là khoản tiền bạn tặng cho bố mẹ bạn.

   Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về thu nhập được miễn thuế như sau:

   4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

   Theo đó, đây là khoản tặng cho giữa bạn và bố mẹ nên bố mẹ bạn được miễn thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, bạn là người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân và bố mẹ bạn không có nghĩa vụ nôpj thuế thu nhập cá nhân.

   Xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

   Căn cứ Điều 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 Luật về thuế sửa đổi 2014 quy định về thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản như sau:

   1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

   2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.

   3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn