Ngoài tham ô và nhận hối lộ thì hành vi nào được xem là tham nhũng?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/11/2021

Tôi muốn hỏi, theo quy định hiện hành trong khu vực nhà nước thì: Ngoài tham ô và nhận hối lộ thì hành vi nào được xem là tham nhũng? 

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về các hành vi tham nhũng như sau:

   Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:

   - Tham ô tài sản;

   - Nhận hối lộ;

   - Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

   - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

   - Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

   - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

   - Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

   - Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;

   - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;

   - Nhũng nhiễu vì vụ lợi;

   - Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

   - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

   Như vậy, ngoài tham ô và nhận hối lộ thì hành vi còn lại nêu trên được xem là tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn