Định mức chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/01/2019

Tôi đang tìm hiểu một số vấn đề mới của pháp luật và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Định mức chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch có các khoản chi sau đây:

   + Chi hoạt động nghiệp vụ;

   + Chi từ hoạt động tài chính;

   + Chi cho cán bộ, nhân viên;

   + Chi phí quản lý của Quỹ.

   Theo đó, tại Khoản 5 Điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ban hành kèm theo Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/02/2019) có quy định về định mức chi phí của Quỹ như sau:

   Định mức các chi phí nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các khoản chi của Quỹ từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thì thực hiện theo chế độ, định mức chi của ngân sách nhà nước. Trường hợp pháp luật không có quy định, Quỹ căn cứ vào khả năng tài chính xây dựng định mức, quyết định việc chi tiêu bảo đảm phù hợp, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đối với các khoản chi không đúng chế độ, các khoản chi vượt định mức, Quỹ phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để trình các cấp có thẩm quyền quyết định phương án bồi hoàn.

   Trên đây là nội dung giải đáp về định mức chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn