Định mức chi phí cho một số công việc liên quan đến quá trình lập, phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/09/2018

Tôi có tìm hiểu về một số quy định của pháp luật liên quan đến việc phát triển điện lực của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Định mức chi phí cho một số công việc liên quan đến quá trình lập, phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Định mức chi phí cho một số công việc liên quan đến quá trình lập, phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh được quy định tại Điều 7 Thông tư 30/2015/TT-BCT về quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành với nội dung như sau:

   - Chi phí cho công tác lập nhiệm vụ Quy hoạch, thẩm định đề án Quy hoạch, quản lý và công bố Quy hoạch được tính theo tỷ lệ % giá trị dự toán chi phí lập Quy hoạch quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 30/2015/TT-BCT.

   - Trường hợp khoảng cách chiều dài đường dây, tổng công suất máy biến áp và giá trị dự toán chi phí lập Quy hoạch (trước thuế) nằm ở giữa hai khoảng trị số đơn giá hoặc định mức, chi phí liên quan được xác định theo phương pháp nội suy.

   Công thức tính nội suy như sau:

   Giá trị X X1 X X2
   Giá trị Y Y1 Y Y2

   Y = Y1 + {[(X-X1)(Y2-Y1)] : (X2-X1)}

   Trong đó:

   - Y: Định mức chi phí hoặc hệ số hiệu chỉnh liên quan theo quy mô cần tính. Đơn vị tính là % hoặc hệ số.

   - X: Quy mô của định mức chi phí hoặc hệ số điều chỉnh cần tính. Đơn vị tính theo quy mô chiều dài, hoặc công suất, hoặc giá trị.

   - X1, X2: Quy mô tương ứng theo cận dưới và cận trên của giá trị cần tính. Đơn vị tính theo quy mô chiều dài, hoặc công suất, hoặc giá trị.

   - Y1, Y2: Định mức chi phí hoặc hệ số hiệu chỉnh tương ứng với cận dưới và cận trên của giá trị cần tính. Đơn vị tính là phần trăm (%) hoặc hệ số.

   Trường hợp có quy mô lớn hơn quy mô quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 30/2015/TT-BCT, chi phí lập Quy hoạch được xác định bằng cách lập dự toán chi phí.

   Trên đây là nội dung trả lời về định mức chi phí cho một số công việc liên quan đến quá trình lập, phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 30/2015/TT-BCT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn