Điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 02/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Phương Thành công chức nhà nước. Tìm hiểu quy định của pháp luật về pháp luật ngân sách nhà nước. Có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Việc điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách được quy định ra sao?

  • Điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách được quy định Điều 53 Luật ngân sách nhà nước 2015, cụ thể như sau:

   - Điều chỉnh dự toán ngân sách đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trong các trường hợp:

   + Do điều chỉnh dự toán ngân sách theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

   + Cơ quan tài chính yêu cầu đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại dự toán theo quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật này;

   + Đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị trực thuộc trong phạm vi tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi được giao.

   - Việc điều chỉnh dự toán phải bảo đảm các yêu cầu về phân bổ và giao dự toán quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này. Sau khi thực hiện điều chỉnh dự toán, đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp để kiểm tra, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện.

   - Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn