Đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường không khí có mục đích và phạm vi như nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/07/2022

Đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường không khí có mục đích và phạm vi như nào? Quy trình của đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường không khí được quy định ra sao? Xin hãy giải đáp những vấn đề này giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

 

  • Đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường không khí có mục đích và phạm vi như nào?

   Tại Mục I Phụ lục I.14 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN' onclick="vbclick('7DFE3', '368102');" target='_blank'>Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) quy định về mục đích và phạm vi của đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường không khí:

   1. Mục đích

   Quy trình này quy định hoạt động đánh giá phát tán chất phóng xạ qua đường khí theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

   2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

   Quy trình này áp dụng đối với lực lượng hỗ trợ, tham gia ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp quốc gia.

   Quy trình của đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường không khí được quy định ra sao?

   Theo Tiểu mục 3 Mục I Phụ lục I.14 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN' onclick="vbclick('7DFE3', '368102');" target='_blank'>Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường không khí có quy trình như sau:

   3.1. Sơ đồ

   3.2. Diễn giải

   Bước 1. Thông báo ban đầu

   Cơ quan thẩm quyền Việt Nam đối với sự cố trong nước (sau đây gọi tắt là NCA(D)) gửi thông báo đầu tiên đến Trung tâm ứng phó của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (gọi tắt là IEC), có thể kèm theo các văn bản đính kèm hoặc đường dẫn đến USIE (trang thông tin điện tử chia sẻ thông tin về sự cố của IAEA).

   NCA(D) tiếp tục gửi thông báo cho quốc gia láng giềng.

   Bước 2. Bổ sung thông tin ứng phó sự cố

   NCA(D) định kỳ gửi thông tin bổ sung thích hợp bằng fax hoặc email theo biểu mẫu EMERCON (GENF hoặc MPA) đến IEC, hoặc gửi biểu mẫu lên USIE, có thể kèm theo các văn bản hoặc đường dẫn liên quan.

   Cán bộ cung cấp dữ liệu phóng xạ IRMIS (Hệ thống thông tin quan trắc phóng xạ quốc tế của IAEA đăng tải dữ liệu quan trắc trên trang thông tin IRMIS.

   Cung cấp dữ liệu khí tượng từ quốc gia báo cáo sự cố: NCA(D) có thể đưa ra các dữ liệu khí tượng quốc gia hoặc yêu cầu từ tổ chức khí tượng quốc tế.

   Thông tin từ quốc gia bị ảnh hưởng: NCA(A) gửi thông tin liên quan đến IEC hoặc gửi lên USIE, hoặc đường dẫn của trang thông tin ứng phó quốc gia cung cấp các thông tin thích hợp. Cán bộ cung cấp dữ liệu phóng xạ IRMIS đăng tải dữ liệu quan trắc trên trang thông tin IRMIS nếu thực hiện được.

   Yêu cầu thông tin từ các quốc gia khác: Cơ quan thẩm quyền của quốc gia yêu cầu thông tin qua hệ thống của IAEA. Cơ quan thẩm quyền của quốc gia báo cáo sự cố gửi phản hồi đến kênh thông tin sự cố của IEC hoặc cung cấp trả lời qua điện thoại hoặc gửi thông tin được yêu cầu lên USIE.

   Bước 3. Đánh giá và dự báo diễn biến sự cố

   Cơ quan thẩm quyền báo cáo sự cố gửi thông tin theo các kênh thông tin chính của IEC hoặc gửi file đính kèm đánh giá và dự báo diễn biến sự cố theo báo cáo lên USIE.

   Bước 4. Cung cấp khuyến cáo hoặc yêu cầu trợ giúp

   Cơ quan thẩm quyền quốc gia có thể gửi yêu cầu trợ giúp tới IEC hoặc gửi báo cáo yêu cầu hỗ trợ lên USIE.

   Xây dựng báo cáo hành động trợ giúp (AAP): Quốc gia yêu cầu trợ giúp và quốc gia trợ giúp rà soát và chỉnh sửa báo cáo hành động trợ giúp (AAP) và các tài liệu liên quan. Các bên tham gia ký vào bản AAP.

   Quốc gia trợ giúp tổ chức thực hiện trợ giúp.

   Bước 5. Cung cấp thông tin công chúng

   NCA(D) gửi bản sao tất cả bài báo hoặc đường dẫn đến trang thông tin công chúng đến kênh thông tin chính của IEC hoặc gửi lên trang USIE.

   Cán bộ INES của quốc gia báo cáo sự cố phối hợp với cơ quan thẩm quyền liên quan và gửi biểu mẫu báo cáo qua USIE.

   Bước 6. Phối hợp liên cơ quan

   Cơ quan thẩm quyền theo nhiệm vụ của mình có thể thiết lập các liên kết hoặc kênh liên lạc với các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế liên quan, các trung tâm hoặc chương trình khu vực. Gửi các thông tin bổ sung, thông tin chi tiết liên quan đến sự cố nếu các quốc gia đó quan tâm.

   Bước 7. Báo cáo khi kết thúc sự cố

   Cơ quan thẩm quyền gửi thông tin về việc kết thúc sự cố và chuyển tiếp sang giai đoạn trường diễn, giai đoạn lập kế hoạch thông qua báo cáo trên USIE.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn