Chức năng và nhiệm vụ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/07/2022

Chức năng Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam? Nhiệm vụ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Chức năng Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

   Tại Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về chức năng Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   1. Chức năng:

   a) Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

   b) Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

   c) Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.

   Nhiệm vụ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

   Tại Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về nhiệm vụ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   2. Nhiệm vụ:

   a) Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án, tìm nguồn tài trợ và triển khai kế hoạch, chương trình, dự án nhằm mục đích hỗ trợ phát triển và xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật;

   b) Thực hiện hỗ trợ, tài trợ đúng đối tượng, đúng theo sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và theo quy định của pháp luật;

   c) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn