Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/05/2020

Liên quan đến quy định của pháp luật về quản lý xây dựng công trình. Ban biên tập cho tôi hỏi: Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  • Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí nào?
   (ảnh minh họa)
  • Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, cụ thể như sau:

   - Giám sát công tác khảo sát xây dựng;

   - Tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình;

   - Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;

   - Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

   - Lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng;

   - Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

   - Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng;

   - Quản lý hệ thống thông tin công trình; Thu thập và cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

   - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình;

   - Lập mới hoặc điều chỉnh định mức xây dựng của công trình;

   - Xác định giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;

   - Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

   - Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu;

   - Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng;

   - Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;

   - Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

   - Tổ chức và thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;

   - Nghiệm thu, bàn giao công trình;

   - Khởi công, khánh thành (nếu có), tuyên truyền quảng cáo;

   - Xác định, cập nhật giá gói thầu xây dựng;

   - Các công việc quản lý của cơ nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

   - Các công việc quản lý dự án khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn