Tổ chức đầu tư để sản xuất tác phẩm điện ảnh không có quyền đặt tên cho tác phẩm?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/11/2020

Xin được hỏi theo quy định của luật sở hữu trí tuệ thì tổ chức đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh có những quyền gì? Theo đó thì họ có quyền đặt tên cho tác phẩm điện ảnh trên hay không?

  • Tổ chức đầu tư để sản xuất tác phẩm điện ảnh không có quyền đặt tên cho tác phẩm?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Luật Sở hữu trí tuệ 2005' onclick="vbclick('1B6E', '331082');" target='_blank'>Điều 21 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có quy định:

   Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu là chủ sở hữu các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 và Điều 20 của Luật này.

   Theo đó Khoản 3 Điều 19 và Điều 20 quy định:

   "Điều 19. Quyền nhân thân

   Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

   3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

   Điều 20. Quyền tài sản

   1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

   a) Làm tác phẩm phái sinh;

   b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

   c) Sao chép tác phẩm;

   d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

   đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

   e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

   ..."

   Từ các quy định trên có thể thấy rằng tổ chức đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh (chủ sở hữu) không có quyền đặt tên cho tác phẩm điện ảnh do mình đầu tư. Quyền đặt tên thuộc về người làm công việc đạo diễn, biên kịch, quay phim, dựng phim,... (Khoản 1 Điều 21 Luật này).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn