Quyền tài sản được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ bao gồm những quyền nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/03/2019

Ban tư vấn có nhận được câu hỏi gửi về từ bạn có mail tran_thê_anh***@gmail.com với nội dung: Quyền tài sản được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ bao gồm những quyền nào? Rất mong ban tư vấn hỗ trợ.

  • Tại Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ 2005' onclick="vbclick('1B6E', '285871');" target='_blank'>Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ 2005 có quy định:

   1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

   a) Làm tác phẩm phái sinh;

   b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

   c) Sao chép tác phẩm;

   d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

   đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

   e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn