Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam là tổ chức hoạt động như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam là tổ chức hoạt động như thế nào? Trụ sở của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam được đặt tại đâu? Và thành phần cơ cấu tổ chức của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam được quy định ra sao?

Mong nhận được phản hồi, xin cảm ơn.

  • Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam là tổ chức hoạt động như thế nào?

   Trước tiên về tên gọi biểu tượng Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam được quy định tại Điều 1 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định thì:

   Tên gọi, biểu tượng

   1. Tên tiếng Việt: Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam.

   2. Tên tiếng Anh: The Vietnam Association for Copyright Protection of Film and TV Movies.

   3. Tên viết tắt tiếng Anh: VAFC.

   4. Biểu tượng (logo): Hội có biểu tượng riêng, được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

   Căn cứ tại Điều 2 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định như sau:

   Tôn chỉ, mục đích

   Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, đại diện tập thể của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động hoặc hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình của Việt Nam nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên trong lĩnh vực bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình theo quy định của pháp luật; góp phần phát triển nền nghệ thuật điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, đại diện tập thể của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động hoặc hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình của Việt Nam nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên trong lĩnh vực bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình theo quy định của pháp luật;

   Ngoài ra, Hội góp phần phát triển nền nghệ thuật điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam theo quy định của pháp luật.

   Hình từ Internet

   Trụ sở của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam được đặt tại đâu?

   Theo Điều 3 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có nêu về trụ sở của Hội:

   Địa vị pháp lý, trụ sở

   1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

   2. Trụ sở của Hội đặt tại thành phố Hà Nội.

   Theo đó, trụ sở của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam được đặt tại thành phố Hà Nội.

   Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có cơ cấu thế nào? Và nguyên tắc tổ chức hoạt động Hội ra sao?

   Cụ thể tại Điều 12 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định về cơ cấu tổ chức của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam như sau:

   Cơ cấu tổ chức của Hội

   1. Đại hội.

   2. Ban Chấp hành.

   3. Ban Thường vụ.

   4. Ban Kiểm tra.

   5. Văn phòng.

   6. Chi hội, các ban chuyên môn và các tổ chức thuộc Hội.

   Như vậy, về thành phần cơ cấu tổ chức của Hội được phân chia như sau:

   - Đại hội.

   - Ban Chấp hành.

   - Ban Thường vụ.

   - Ban Kiểm tra.

   - Văn phòng.

   - Chi hội, các ban chuyên môn và các tổ chức thuộc Hội.

   Và theo quy định tại Điều 5 Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có nêu 05 nguyên tắc tổ chức hoạt động như sau:

   Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

   1. Tự nguyện, tự quản.

   2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

   3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

   4. Không vì mục đích lợi nhuận.

   5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn