Xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở quê hay ở nơi đăng ký thường trú mới?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/12/2022

Xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở quê hay ở nơi đăng ký thường trú mới? Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định như thế nào? Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thời hạn sử dụng trong bao lâu?

Chào ban biên tập, lúc trước em thường trú ở quê đến năm 25 tuổi thì em đăng ký thường trú ở thành phố. Đến nay do yêu cầu của công việc nên em phải xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Ban biên tập cho em hỏi, đối với trường hợp như em thì em phải xin ở quê hay ở nơi đăng ký thường trú mới? Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được thực hiện như thế nào?

Nhờ ban biên tập tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • Xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở quê hay ở nơi đăng ký thường trú mới?

   Tại Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP' onclick="vbclick('44EC0', '384388');" target='_blank'>Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

   1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

   Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

   2. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.

   Theo đó, để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì công dân phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú.

   Đối với trường hợp của bạn thì bạn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đăng ký thường trú mới để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

   (Hình từ Internet)

   Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định như thế nào?

   Tại Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP' onclick="vbclick('44EC0', '384388');" target='_blank'>Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

   1. Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

   2. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

   3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

   4. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

   5. Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

   6. Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này, thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

   Như vậy, để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì bạn thực hiện theo thủ tục được nêu trên.

   Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thời hạn sử dụng trong bao lâu?

   Tại Điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP' onclick="vbclick('44EC0', '384388');" target='_blank'>Điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

   1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

   2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác.

   3. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận.

   Theo như quy định nêu trên thì thời hạn của xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn