Vợ chồng không đeo nhẫn cưới có vi phạm về pháp luật hôn nhân và gia đình không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 31/05/2022

Vợ chồng không đeo nhẫn cưới có vi phạm về pháp luật hôn nhân và gia đình không? Đất mà vợ có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng? Dạ, vợ chồng em mới cưới 2 tháng, muốn hỏi về 2 vấn đề trên, mong được giải đáp.

  • Vợ chồng không đeo nhẫn cưới có vi phạm về pháp luật hôn nhân và gia đình không?

   Tại Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tình nghĩa của vợ chồng là:

   1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

   2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

   Pháp luật hiện hành không có bất cứ quy định nào về vấn đề xử phạt hay vi phạm về hành vi sau khi cưới mà các bên không đeo nhẫn cưới, hơn nữa nhẫn cưới không phải là cơ sở để chứng minh quan hệ vợ chồng về mặt pháp luật. Do đó, việc đeo hay không đeo thì pháp luật không quy định về chế tài.

   Đất mà vợ có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Văn bản trên quy định về xác lập tài sản chung:

   1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

   Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

   Do đó, nguyên tắc đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Nên bạn căn cứ những điều kiện trên để biết chính xác trường hợp của mình.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn