Trách nhiệm của cơ quan chủ quản quản lý hộ chiếu công vụ

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 05/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Trần Minh Huân, sĩ quan công an nhân dân, công tác bên lĩnh vực quản lý thông tin dân cư, có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Trách nhiệm của cơ quan chủ quản quản lý hộ chiếu công vụ được quy định như thế nào?

  • Trách nhiệm của cơ quan chủ quản quản lý hộ chiếu công vụ được quy định tại Điều 6 Quyết định 58/2012/QĐ-TTg sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

   - Ban hành quy định quản lý hộ chiếu tại cơ quan mình phù hợp với Quyết định này.

   - Trực tiếp hoặc ủy quyền cho các cơ quan trực thuộc trực tiếp thực hiện việc quản lý hộ chiếu theo Quyết định này; thông báo cho Bộ Ngoại giao tên cơ quan được ủy quyền quản lý hộ chiếu, nội dung và thời hạn ủy quyền.

   - Trực tiếp hoặc phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng khác xử lý vi phạm trong sử dụng và quản lý hộ chiếu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn