Thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã năm 2023 cần giấy tờ gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/09/2023

Xin hướng dẫn giúp tôi thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã năm 2023 cần giấy tờ gì?- Câu hỏi của chị Linh (An Giang).

  • Thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã năm 2023 cần giấy tờ gì?

   Tại Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn như sau:

   Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn

   Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định sau:

   ...

   Tại Điều 18 Luật Hộ tịch 2014 có quy định về thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã như sau:

   Thủ tục đăng ký kết hôn

   1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

   2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

   Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

   Như vậy, khi làm thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã thì cần chuẩn bị giấy tờ sau:

   - Giấy tờ tùy thân để chứng minh nhân thân như: CCCD/CMND, hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

   - Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ;

   - Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

   Thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã năm 2023 cần giấy tờ gì? (Hình từ Internet)

   Giấy chứng nhận kết hôn gồm có những thông tin gì?

   Tại Điều 17 Luật Hộ tịch 2014 có quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn như sau:

   Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn

   1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

   2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

   a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

   b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

   c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

   Như vậy, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bao gồm những nội dung sau:

   - Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

   - Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

   - Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

   Khi nào việc kết hôn được xem là trái pháp luật?

   Tại khoản 6 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về kết hôn trái pháp luật như sau:

   Giải thích từ ngữ

   Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

   ...

   6. Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này.

   ...

   Tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về điều kiện kết hôn như sau:

   Điều kiện kết hôn

   1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

   a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

   b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

   c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

   d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

   2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

   Như vậy, việc kết hôn được xem là trái pháp luật khi việc đăng ký kết hôn có một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn như:

   - Vi phạm độ tuổi kết hôn: Nam chưa đủ 20 tuổi trở lên, nữ chưa từ đủ 18 tuổi trở lên;

   - Việc kết hôn không tự nguyện giữa nam và nữ;

   - Nam, nữ hoặc cả 2 đều mất năng lực hành vi dân sự;

   - Thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn:

   + Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

   + Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

   + Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

   + Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn