Tác phẩm điện ảnh khi hết thời hạn bảo hộ sẽ thuộc về ai?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/06/2020

Em đang tìm hiểu về vấn đề bảo hộ quyền tác giả. Cho hỏi nếu hết thời hạn bảo hộ thì các tác phẩm điện ảnh sẽ thuộc về ai ? Mong nhận được giải đáp theo quy định mới nhất.

  • Tác phẩm điện ảnh khi hết thời hạn bảo hộ sẽ thuộc về ai?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 43 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về các tác phẩm thuộc về công chúng như sau:

   - Tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ theo quy định tại Điều 27 của Luật này thì thuộc về công chúng.

   - Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này nhưng phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả quy định tại Điều 19 của Luật này.

   Mà theo Khoản 5 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, bao gồm: Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh).

   Như vậy, tác phẩm điện ảnh khi hết thời hạn bảo hộ quyền tác giả sẽ thuộc về công chúng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn