Phân chia lại địa giới hành chính có phải cấp đổi CMND không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 20/09/2019

Hiện nay có một số địa phương phân chia lại địa giới hành chính. Vậy có sự phân chia lại địa giới hành chính thì CMND có phải cấp đổi không?

  • Theo quy định thì địa giới hành chính là đường ranh giới phân chia các đơn vị hành chính được đánh dấu bằng các mốc địa giới, là cơ sở pháp lý phân định phạm vi trách nhiệm của bộ máy hành chính nhà nước các cấp trong việc quản lý dân cư, đất đai, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương.

   Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định các trường hợp cấp đổi CMND mới, các trường hợp như sau:

   - Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

   - Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;

   - Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

   - Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   - Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

   Như vậy, cấp đổi lại CMND mới bắt buộc khi có điều chỉnh phạm địa giới hành chính cấp tỉnh. Nếu điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, huyện thì không yêu cầu bắt buộc phải thay đổi CMND.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn