Những người thừa kế có được thỏa thuận người quản lý di sản?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/05/2022

Những người thừa kế có được thỏa thuận người quản lý di sản hay không? Người quản lý di sản có nghĩa vụ gì? Cha tôi mất để lại nhiều tài sản, nay các anh em tôi muốn cử người quản lý di sản có được không?

  • Những người thừa kế có được thỏa thuận người quản lý di sản?

   Căn cứ Điều 616 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:

   1. Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

   2. Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.

   3. Trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

   Như vậy, nếu cha của bạn mất mà không chỉ đinh người quản lý di sản thì bạn và những người thừa kế khác có quyền thỏa thuận cử người quản lý di sản.

   Người quản lý di sản có nghĩa vụ gì?

   Theo Khoản 1 Điều 617 Bộ luật này người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ sau đây:

   a) Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

   b) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

   c) Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;

   d) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

   đ) Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn