Người yêu thường xuyên nhắc đến người yêu cũ có được xem vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/07/2022

Người yêu thường xuyên nhắc đến người yêu cũ có được xem vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình?

Chào anh chị, cho em hỏi người yêu em thường xuyên nhắc đên người yêu cũ trước mặt em, em rất khó chịu vấn đề này. Anh chị cho em hỏi trường hợp này người yêu có vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã giúp đỡ.

  • Người yêu thường xuyên nhắc đến người yêu cũ có được xem vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình?

   Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về các hành vi cấm nhằm bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình như sau:

   2. Cấm các hành vi sau đây:

   a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

   b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

   c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

   d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

   đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

   e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

   g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

   h) Bạo lực gia đình;

   i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

   Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:

   1. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

   2. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật này.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, trường hợp của bạn chưa thể xác định đây là quan hệ hôn nhân vì hai bạn chưa kết hôn với nhau. Chính vì vậy, trường hợp người yêu thường xuyên nhắc đến người yêu cũ không được xem vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình.

   Trường hợp nam nữ sống thử với nhau và sau đó kết hôn thì quan hệ hôn nhân được xác định tại thời điểm nào?

   Tại Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

   1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

   2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

   Theo đó, trường hợp nam nữ sống thử với nhau và sau đó kết hôn thì quan hệ hôn nhân được xác định tại thời điểm đăng ký kết hôn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn