Người nước ngoài tới đâu để được cấp phiếu lý lịch tư pháp? Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 02/03/2022

Người nước ngoài tới đâu để được cấp phiếu lý lịch tư pháp? Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp? Tôi là người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam tôi muốn được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì phải tới cơ quan nào? Thời hạn bao nhiêu ngày thì hoàn thành thủ tục?

  • Người nước ngoài tới đâu để được cấp phiếu lý lịch tư pháp? Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp?
   (ảnh minh họa)
  • Người nước ngoài tới đâu để được cấp phiếu lý lịch tư pháp?

   Căn cứ Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009' onclick="vbclick('161F7', '360838');" target='_blank'>Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009 có quy định về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:

   1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

   a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

   b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

   2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

   a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

   b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

   c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

   3. Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

   Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

   4. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được ghi vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

   Như vậy, trong trường hợp bạn là người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì có thể tới Sở Tư pháp để có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

   Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp?

   Căn cứ Điều 48 Luật này có quy định về thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:

   1. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này thì thời hạn không quá 15 ngày.

   2. Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

   Như vậy, thời gian cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn