Người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam có phải đăng ký hộ tịch không? Có thể yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/04/2022

Người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam có phải đăng ký hộ tịch không? Có thể yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được không? Tôi có bạn là người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam, vừa rồi vợ cậu ấy sinh con, cậu ấy không rành về thủ tục hộ tịch ở Việt Nam nên muốn hỏi là cậu ấy có phải đăng ký hộ tịch không? Nếu có thì có thể yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được không? Mong được giải đáp.

  • Người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam có phải đăng ký hộ tịch không?

   Theo Điều 6 Luật Hộ tịch 2014' onclick="vbclick('3F68F', '362835');" target='_blank'>Điều 6 Luật Hộ tịch 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân như sau:

   1. Công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

   Quy định này cũng được áp dụng đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

   2. Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

   Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.

   3. Người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì việc đăng ký hộ tịch là quyền nghĩa vụ của công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam nên người nước ngoài khi tạm trú tại Việt Nam sẽ không phải đăng ký hộ tịch.

   Có thể yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được không?

   Theo Điều 9 Luật Hộ tịch 2014 quy định về phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch như sau:

   1. Khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

   2. Khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch, cá nhân xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh nhân thân.

   3. Đối với những việc đăng ký hộ tịch có quy định thời hạn giải quyết, thì người tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy tiếp nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để người đi đăng ký hộ tịch bổ sung, hoàn thiện. Văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ bổ sung.

   Trường hợp người có yêu cầu nộp hồ sơ không đúng cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền thì người tiếp nhận hướng dẫn người đi đăng ký hộ tịch đến cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ.

   Như vậy, theo quy định hiện hành việc đăng ký hộ tịch có thể tiến hành bằng nhiều hình thức như trên, bao gồm cả việc gửi hồ sơ qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn