Hợp đồng ủy quyền có thù lao khi chấm dứt có phải thông báo cho bên ủy quyền? Quyền của bên ủy quyền?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 09/07/2022

Hợp đồng ủy quyền có thù lao khi chấm dứt có phải thông báo cho bên ủy quyền? Bên ủy quyền có những quyền gì? Tôi có nhờ bạn tôi thực hiện một số việc liên quan đến đất đai nên đã làm giấy ủy quyền với mức thù lao tương ứng, nhưng hiện tại tôi muốn chấm dứt việc ủy quyền này thì tôi có phải báo cho bạn tôi không? Xin được giải đáp.

  • Hợp đồng ủy quyền có thù lao khi chấm dứt có phải thông báo cho bên ủy quyền?

   Căn cứ Điều 569 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền như sau:

   1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

   Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

   2. Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì trong trường hợp bạn muốn chấm dứt việc ủy quyền này thì cần xem xét việc thông báo về việc hợp đồng ủy quyền này có thù lao hay không. Trong trường hợp có thù lao thì bạn cần báo trước cho bên được ủy quyền trước trong một thời gian hợp lý.

   Bên ủy quyền có những quyền gì?

   Theo Điều 568 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền của bên ủy quyền như sau:

   1. Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.

   2. Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   3. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 565 của Bộ luật này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn