Hộ chiếu công vụ có giá trị trong thời gian bao lâu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu tiến, tôi là công chức nhà nước sắp tới đây vì yêu cầu công việc tôi sẽ được cấp hộ chiểu công vụ để ra sang nước ngoài một thời gian. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Hộ chiếu công vụ có giá trị trong thời gian bao lâu?

  • Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định 136/2007/NĐ-CP Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, có quy định về thời hạn của hội chiếu công vụ như sau:

   - Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm. Việc gia hạn phải thực hiện trước khi hộ chiếu hết hạn ít nhất 30 ngày;

   Bên cạnh đó, Nghị định cũng có quy định thêm như sau:

   - Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn;

   - Thời hạn của hộ chiếu quốc gia cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi hoặc cấp cho công dân kèm theo trẻ em dưới 14 tuổi thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn