Điều kiện được nhập khẩu vào thủ đô?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/09/2016

Điều kiện được nhập khẩu vào thủ đô?

  • Theo quy định của Luật Cư trú thì thời gian đăng ký tạm trú là một trong những điều kiện để công dân đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện quy định nêu trên, Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú đã nêu cụ thể điều kiện về thời gian đăng ký tạm trú để công dân đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương.

   Theo đó, đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì công dân phải có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên.

   Đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì công dân phải có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ hai năm trở lên.

   Nếu tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó. Thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú, giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân.

   Công dân đang tạm trú phải có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương, nơi đề nghị được đăng ký thường trú là nơi đang tạm trú.

   Riêng trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thì thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô. Theo đó, công dân đã tạm trú liên tục tại nội thành từ ba năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có kinh doanh nhà ở (nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê) thì có thể đăng ký thường trú vào khu vực nội thành.

   Nhật Lâm

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn