Có bắt buộc phải đăng ký kết hôn khi làm bạn gái có thai?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Có bắt buộc phải đăng ký kết hôn khi làm bạn gái có thai? Chưa đăng ký kết hôn có làm khai sinh có thông tin cha cho con được không? Quy định về thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi cả cha và mẹ đều là người Việt Nam và chưa đăng ký kết hôn?

Chào anh/chị, em là bạn gái cũ có từng sống chung, sau chia tay thì bạn ấy phát hiện có thai. Tuy nhiên do không còn tình cảm nữa nên em thật sự không muốn kết hôn với bạn. Anh/chị cho em hỏi, trường hợp là bạn gái có thai có bắt buộc phải đăng ký kết hôn không ạ? Nếu không đăng ký kết hôn có thể làm khai sinh cho con có thông tin cha không ạ?

Mong anh/chị tư vấn!

  • Có bắt buộc phải đăng ký kết hôn khi làm bạn gái có thai?

   Điều 8 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

   1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

   a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

   b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

   c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

   d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

   2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

   Theo quy định nêu trên, ngoài các yếu tố về độ tuổi, năng lực trách nhiệm dân sự. Việc kết hôn phải được thực hiện dựa trên ý chí tự nguyện của đôi bên mới được pháp luật xem là kết hôn hợp pháp.

   Việc kết hôn không phải hoạt động bắt buộc, do đó bạn nam không bắt buộc đăng ký kết hôn khi làm bạn gái có thai.

   Hình từ Internet

   Chưa đăng ký kết hôn có làm khai sinh có thông tin cha cho con được không?

   Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ như sau:

   1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

   2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

   3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

   4. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều này; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.

   5. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ được thực hiện như quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”.

   Ngoài ra, Điều 12 Thông tư 15/2015/TT-BTP còn quy định chi tiết về việc kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con như sau:

   Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

   1. Hồ sơ gồm:

   a) Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

   b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

   c) Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

   2. Các giấy tờ khác, trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 và Điều 25 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 và Điều 44 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.

   Theo quy định nêu trên, chưa đăng ký kết hôn vẫn có thể làm khai sinh cho con có thông tin của cha tuy nhiên phải thực hiện thêm thủ tục nhận cha cho con. Việc nhận cha cho con có thể thực hiện kết hợp với hoạt động đăng ký khai sinh cho trẻ.

   Quy định về thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi cả cha và mẹ đều là người Việt Nam và chưa đăng ký kết hôn?

   Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

   1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

   2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

   Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

   3. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ; việc xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ.

   Trên đây là quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Với trường hợp chưa kết hôn, ngoài việc làm thêm thủ tục xác nhận cha cho con thì mọi thủ tục còn lại đều thực hiện theo quy định nói trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn