Chồng đứng tên mảnh đất do cả hai góp tiền mua thì người vợ có được pháp luật thừa nhận đồng sở hữu hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/08/2022

Chồng đứng tên mảnh đất do cả hai góp tiền mua thì người vợ có được pháp luật thừa nhận đồng sở hữu hay không? Vợ chồng có được thỏa thuận chỉ một người đứng tên sổ đỏ hay không?

Chào anh chị, cho em hỏi chồng em có đứng tên một mảnh đất do cả hai vợ chồng cùng góp tiền mua. Anh chị cho em hỏi mảnh đất đó pháp luật có thừa nhận là của em hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

  • 1. Chồng đứng tên mảnh đất do cả hai góp tiền mua thì người vợ có được pháp luật thừa nhận đồng sở hữu hay không?

   Tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

   1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

   Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

   2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

   3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

   Như vậy, trong trường hợp chồng đứng tên mảnh đất do cả hai góp tiền mua thì người vợ vẫn được pháp luật thừa nhận là tài sản chung của vợ chồng.

   2. Vợ chồng có được thỏa thuận chỉ một người đứng tên sổ đỏ hay không?

   Tại Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung như sau:

   1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

   2. Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này.

   Theo đó, nếu vợ chồng bạn có sự thỏa thuận về việc chỉ một người đứng tên sổ đỏ thì vẫn có thể để một người đứng tên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn