Bao lâu thì được đương nhiên xóa án tích nếu chấp hành án 10 năm tù?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Bao lâu thì được đương nhiên xóa án tích nếu chấp hành án 10 năm tù? Đã xóa án tích thì trong phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ ghi tình trạng án tích như thế nào? Thời hạn để xóa án tích căn cứ vào đâu?

Chào luật sư, tôi vừa chấp hành xong án phạt tù 10 năm, hiện tại tôi đã trở về địa phương. Luật sư giải đáp giúp tôi, trường hợp của tôi thì bao lâu được đương nhiên xóa án tích? Nếu tôi đã xóa án tích thì trong phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ ghi tình trạng án tích như thế nào?

Mong luật sư tư vấn.

  • Bao lâu thì được đương nhiên xóa án tích nếu chấp hành án 10 năm tù?

   Tại Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015' onclick="vbclick('486D5', '385181');" target='_blank'>Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về đương nhiên được xóa án tích như sau:

   1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

   2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

   a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

   b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

   c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

   d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

   Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

   3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

   4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

   Ngoài ta, tại Điều 72 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về xóa án tích trong trường hợp đặc biệt như sau:

   Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

   Theo như quy định nêu trên thì trường hợp bạn không phạm các tội về xâm phạm an ninh quốc gia và tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh thì trong thời gian 03 năm khi chấp hành xong hình phạt chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian 03 năm đó thì bạn đương nhiên được xóa án tích theo quy định của pháp luật.

   Ngoài những điều kiện trên, trường hợp bạn có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được chính quyền địa phương nơi bạn cư trú đề nghị thì sau 01 năm thì bạn đương nhiên được xóa án tích theo quy định của pháp luật.

   Hình từ Internet

   Đã xóa án tích thì trong phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ ghi tình trạng án tích như thế nào?

   Tại Điều 42 Luật Lý lịch tư pháp 2009' onclick="vbclick('161F7', '385181');" target='_blank'>Điều 42 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định về nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 như sau:

   1. Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

   2. Tình trạng án tích:

   a) Đối với người không bị kết án thì ghi “không có án tích”. Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung;

   b) Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”;

   c) Đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.

   3. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

   a) Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;

   b) Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

   Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu thì nội dung quy định tại khoản này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

   Như vậy, nêu bạn đã được xóa án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì trong phiếu lý lịch tư pháp số 1 “không có án tích” theo quy định pháp luật.

   Thời hạn để xóa án tích căn cứ vào đâu?

   Tại Điều 73 Bộ luật Hình sự 2015' onclick="vbclick('486D5', '385181');" target='_blank'>Điều 73 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về cách tính thời hạn để xóa án tích như sau:

   1. Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Bộ luật này căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

   2. Người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.

   3. Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì căn cứ vào thời hạn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người đó.

   4. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

   Theo đó, thời hạn để xóa án tích căn cứ vào hình phạt đã tuyên theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn